Överskatta inte syrrornas betydelse
På ett personalmöte år 1964 vid dåvarande Serafimerlasarettet i Stockholm sade professor Gunnar Björk:
”Det är lika viktigt att ett vårdbiträde kommer med ett bäcken som att en sjuksköter­-ska kommer med medicinkoppen!”
Det är lätt att överskatta just en yrkesgrupps betydelse i det stora kollektivet. Vi behövs alla.<br>

Gun-Britt Klingstedt-Eriksson