Stor oreda rådde under kongressen sedan man fattat motstridiga beslut om nivåerna i a-kassan. Kongressen sa först ja till en motion som förespråkar 90 procents a-kassa för att strax därefter rösta igenom LO:s nya riktlinjer som förespråkar 80 procents a-kassa.
Vad var det som gällde?

Först var tanken att de båda förslagen skulle ställas mot varandra. LO:s chefsekonom Dan Andersson varnade då kongressen för att låsa sig till 90 procent. Han menade att den delegation från LO som ska förhandla med socialdemokraterna om a-kassan inte borde skickas iväg med ”så oprecisa och slarviga mandat” vilka han menade inte skulle vinna respekt.
Till sist gick LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin själv upp och föreslog att riktlinjerna skulle omarbetas och beslutet därför tillfälligt bordläggas.

LO-kongress Dan Gabrielsson
Dan Gabrielsson, ombud för Kommunal.

Kommunals Dan Gabrielsson var den som fick kongressen att rösta igenom motionen som vill att LO ska verka för att slopa karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen samt verka för 90 procents ersättning i a-kassan.
När beslutet om bordläggning togs var han ute och ringde lyckliga samtal hem om att han fått igenom 90-procentsnivån…
– Jag blir förstås oerhört besviken eftersom motionen röstades igenom med en rungande majoritet. Jag räknar med att LO-ledningen tar det på största allvar och driver det när kongressen ställt sig bakom det plus att drivs som förslag i valrörelsen, säger Dan Gabrielsson till Kommunalarbetaren.

Ett antal timmar senare hade kongressens redaktionsutskott en ny text med riktlinjer att presentera för kongressen. Där slås det fast att nivåerna i a-kassan i ett första steg ska höjas till 80 procent under hela arbetslöshetsperioden medan 90 procentnivån blir ett långsiktigt mål. ”Med krav på aktivitet kan vi också ha höga ersättningsnivåer” skriver LO i riktlinjerna.
Prioriterat blir att höja taket i försäkringen för att en större andel av löntagarna ska få ett fullgott inkomstskydd.

Dan Gabrielsson var trots sina upprörda känslor tidigare under dagen positiv till den nya skrivningen och vad kongressen till sist beslutat:
– Debatt kan leda till bättre beslut. Jag tycker att det känns positivt att jag som en liten människa ändå kan påverka på en kongress med 400 personer. Att LO inte kan acceptera en bortre parentes fanns inte med tidigare, och karensdagarna vill vi numera också ha bort, säger Dan Gabrielsson till Kommunalarbetaren.