svar: Det är riktigt att all uppehållstid räknas upp om den sammanlagda obetalda uppehållstiden överstiger 90 minuter under en tjänstgöringsdag. Detta oavsett hur långa de enskilda uppehållen är.

Ulf Sjögreen