svar: Innan anställning sker ska arbetsgivaren se över om någon/några har företrädesrätt till återanställning till arbete hos arbetsgivaren. Om detta är fallet ska dessa erbjudas anställning.
I ert fall har arbetsgivaren annonserat ut tjänster. Men något brott mot lagen om anställningsskydd blir inte aktuellt förr­-än den dagen arbetsgivaren eventuellt väljer att anställa någon annan än den som har företrädesrätt.