svar: Om det finns kollektivavtal mellan arbetsgivaren och Kommunal regleras avgiften för försäkringar med en procentsats på utbetalda löner. Samma sak gäller för arbetsgivaravgiften, där staten tar en procentsats utifrån utbetalda löner. Detta innebär att höga löner ger arbetsgivaren en högre kostnad för försäkringspremier och arbetsgivaravgift. Men ålder har ingen betydelse vid beräkningarna.