Sven–Erik Österberg, socialdemokraternas talesperson i arbetsmarknadsfrågor, säger att partiet ska göra sitt yttersta för att värna den svenska modellen.
– Vi utesluter inte att vi därför kommer att vilja skjuta på behandlingen i riksdagen av det nya EU–fördraget. Regeringen måste innan dess agera med handlingskraft inom EU. Vi måste ha rättsligt bindande garantier för den svenska modellen, jag bryr mig inte om på vilket sätt eller med vilken teknik det görs, säger han.

Sven–Erik Österberg är mycket kritisk till vad som han uppfattar det regeringens passivitet i Lavalfrågan där EG–domstolen underkände Byggnads blockad av ett skolbygge i Vaxholm.
– Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin har inte tagit upp detta vid sina resor till Bryssel. Och statsminister Fredrik Reinfeldt har hittills sagt nej till vår uppmaning att han vid nästa EU–toppmöte den 10 juni ska lyfta frågan om garantier för den svenska modellen. Detta trots att flera länder är kritiska till Lavaldomen. Regeringen gillar ju att knyta allianser. Nu har Reinfeldt chansen att göra detta inom EU den 10 juni, säger Sven–Erik Österberg.

Han medverkade på fredagen vid ett seminarium om Laval och den svenska modellen som vänsterpartiet ordnade i riksdagen.
Vänsterpartiet har under våren drivit kravet om garantier för den svenska modellen innan riksdagen röstar om att anta den nya EU–fördraget, EU:s nya grundlag.
– Det är nu vi har vår chans att få garantier för svenska modellen. När fördraget är antaget är det kört, säger vänsterpartiets talesperson i arbetsmarknadsfrågor, Josefin Brink.

Kravet stöds även av Kommunal Stockholm, LO–distriktet i Stockholm, Byggnads ordförandekonferens och andra fackliga röster.
Hittills har socialdemokraterna och LO:s styrelse sagt nej till kravet eftersom de har tyckt att det är fel att koppla ihop Lavalfrågan med fördraget.
Frågan väntas också väcka stor debatt vid LO–kongressen som inleds i morgon lördag.

LO:s linje har varit att ändra svensk lag för att rädda den svenska modellen utan att den står i strid med EU–rätten samt att förändra EU:s utstationeringsdirektiv som är grunden för svensk lagstiftning om villkor för utländsk arbetskraft i Sverige. Dessutom vill LO och Europafacket ha ett socialt protokoll mot social dumping i anslutning till EU–fördraget.
Denna linje underkändes vid seminariet av Ronnie Eklund, professor i arbetsrätt.
– För att få garantier som har rättslig verkan för den svenska modellen krävs det att dessa skrivs in i EU–fördraget eller i ett protokoll till fördraget, säger han.