LO:s styrelse vill inte att kongressen fattar något beslut om en gemensam a–kassa. Men styrelsen vill ha fria händer att fortsätta utreda frågan och att LO:s representantskap i höst får fatta beslutet.
Tanken med en gemensam a–kassa för LO:s medlemmar är att öka rättvisan. I dag skiljer det hundratals kronor i avgift mellan de olika a–kassorna.
Men en gemensam a–kassa skulle innebära att omkring två tredjedelar av medlemmarna, däribland kommunalarna, skulle få betala mer jämfört med de sänkningar i a–kasseavgift som nu genomförs från den 1 juli.

Debatten på kongressen lär handla om hur stor solidariteten är med dem som nu betalar en högre avgift än vad det skulle kosta i en gemensam a–kassa.
Regeringens höjning av a–kasseavgiften har medfört att LO förlorat sju procent av sina medlemmar som inte anser sig ha råd att vara med i facket längre. Men redan innan förändringen av a–kassa förlorade LO cirka en procent av medlemmarna per år under 2000–talet.
LO:s ordförande Wanja Lundby–Wedin säger att värvningen av nya medlemmar blir den viktigaste frågan i framtiden. Annars riskerar LO–facken att förlora i styrka och får då svårt att värna kollektivavtalen som en modell att reglera löner och anställningsvillkor på arbetsmarknaden.
Hon vill till varje pris förhindra att politikerna ska ta över fackens roll och börja lagstifta om löner och arbetsvillkor.

LO–kongressen kommer
att diskutera vilka satsningar som krävs för att locka ungdomar och andra att vilja organisera sig fackligt.
Tre domar i EG–domstolen har visat att fackförbunden inte som nu får ta strid för svenska kollektivavtal hos utländska företag som är verksamma i landet. En statlig utredning tittar därför nu på vilka förändringar som behöver göras i svenska lagar för arbetsmarknaden.
I höst ska riksdagen också ta ställning till det nya EU–fördraget, EU:s grundlag.
Kommunal Stockholm, LO–distriktet i Stockholm, Byggnads ordförandekonferens och andra fackliga röster kräver garantier för den svenska modellen med konflikträtt och kollektivavtal innan fördraget godkänns i riksdagen.
LO:s styrelse vill inte ställa ett sådant villkor. Styrelsen anser att det nya fördraget under alla förhållanden är bättre än det nuvarande. Bland annat därför att strejkrätten skrivs in som en grundläggande rättighet.

Vid LO–kongressen väntas det bli debatt om styrelsens inställning till antagandet av fördraget.
Konfliktreglerna finns också med i de planerade förhandlingarna om ett nytt huvudavtal mellan LO, arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv och privattjänstemännen i PTK. Arbetsgivarna vill se över strejkrätten och att det ska bli trögare att ta till konflikt.
LÖ har förklarat att det är uteslutet att förändra konflikträtten i sig men kan tänka sig att diskutera förhandlingsreglerna för att där se över när det ska bli tillåtet att varsla och ta till konflikt.
För detta vill LO ha bättre regler för medbestämmande, arbetsmiljö, anställningstrygghet och en del annat. Dessutom kräver LO att Svenskt Näringsliv bättre än nu ställer upp för kollektivavtalsmodellen när enskilda arbetsgivare vägrar att teckna avtal.
Inom LO–leden finns en oro för att konflikträtten kommer att försämras i ett nytt huvudavtal och det väntas bli debatt om detta under kongressen.

IF Metall säger nej till att i nästa samordnade löneförhandling ha med jämställdhetspotter. Kommunal vill ha dem kvar. Den stridsfrågan lär bli en het kongressfråga. Detta även om LO:s avgående avtalssekreterare Erland Olauson säger att det inte är kongressen som beslutar om kraven i kommande förhandlingar.
Som ny avtalssekreterare väntas kongressen välja Per Bardh. Erland Olauson kommer dock att fortsätta sitt uppdrag med att förhandla om ett nytt huvudavtal.

Vid sidan av de stora kongressfrågorna ska kongressen även ta ställning till en motion från Fastighets avdelning i Väst som föreslår att LO skaffar sig en humorombudsman för att göra det fackliga arbetet roligare. Det förslaget vill LO:s styrelse att kongressen säger nej till.