”Äldre behandlas som bara kroppar utan integritet, utan själsliv och utan intressen”, skriver Thorbjörn Larsson i en artikel på DN debatt.
I debattartikeln skriver han vidare att äldreomsorgen i sina värsta former påminner om när man tidigare opererade spädbarn utan bedövning eftersom de inte antogs kunna känna smärta.

Den viktigaste åtgärden för att förändra missförhållandena i dagens äldreomsorg är, enligt Thorbjörn Larsson, att införa en nationell värdegrund för äldreomsorgen.
– Värdegrunden säger att varje människa har rätt att utifrån sina egna förutsättningar leva ett värdigt liv och att man har rätt till ett välbefinnande med meningsfullhet och trygghet. Och den viktigaste insatsen är att ge personal möjlighet att jobba med värdegrunden och använda den i sin vardag.

Han pekar också på andra saker: Fler chefer behövs inom äldreomsorgen och bättre utbildning till medarbetarna.
Behövs det också fler anställda i äldreomsorgen?
– Det gör det säkert. Men det är inte alltid svaret på frågan, det är också en utbildnings- och ledningsfråga. För det finns ju ställen där det här fungerar.
Vem bär då ansvaret för att det ser ut som det gör?
– Våra värderingar har ingen myndighet eller annan något ansvar för. Utan de är där de är. Det jag försöker visa är att våra värderingar har förändrats: Vi ser inte på åldrande på samma sätt idag som vi gjorde för 50 år sedan. Därför behövs det en omstart på vad äldreomsorg egentligen är.
Så det är ingen kritik mot de anställda?
­- Absolut inte. Det finns otroligt mycket bra äldreomsorg, det finns otroligt många bra människor som tycker att det är viktigt att arbeta på ett värdigt sätt. Så det är definitivt ingen kritik mot människor.
Skulle det kosta mycket att förändra äldreomsorgen?
– Nej. Det finns en utbildningskostnad, men att ändra attityder är helt gratis. Det är inte så att vi föreslår något som inte går att genomföra utan att man tillför förfärligt mycket nya resurser.

Kommunals förste vice ordförande Lars-Åke Almqvist instämmer i Thorbjörn Larssons kritik mot dagens äldreomsorg:
– I stort håller jag med, även om det finns många positiva exempel på väl fungerande äldreomsorg. Men ett generellt problem är att man inte tittar tillräckligt mycket på varje pensionärs individuella behov.
Kan en nationell värdegrund förbättra situationen?
– Ja, det tror jag. Det kommer tvinga både kommuner och privata företag att organisera verksamheten på ett annat sätt.

Ett av de största problemen, enligt Lars-Åke Almqvist, är de många tillfälliga anställningarna:
– Idag har en tredjedel av alla anställda i äldreomsorgen en tidsbegränsad anställning. Det innebär att det cirkulerar för många anställda runt varje pensionär, och då är det svårt att tala om värdighet och kvalitet i omsorgen. Man måste organisera om det hela från grunden.