Inte ens det faktum att avtalet innehåller skrivningar om en minimilön på 21 100 kronor väcker någon entusiasm när Kommunalarbetaren ringer runt i landet.

Carina Bäckström, sjuksköterska på operationsavdelningen på Lycksele lasarett och arbetsplatsombud för Vårdförbundet, ser istället nya problem:
– Vad ska man göra med andra som har jobbat länge och ligger i närheten av denna ingångslön? Det blir en utmaning för arbetsgivaren.
Hennes reaktion på avtalet är typisk:
– Vi är naturligtvis besvikna på avtalet som sådant, nåt annat är inte att säga. Det är ju bara en halv procentsats från det ursprungliga avtalet. Men sen finns det ju saker i avtalet som vi inte har hunnit sätta oss in i som kanske öppnar för lokala möjligheter. Men besvikna är vi, självklart. Och det delas av alla här på arbetsplatsen, säger hon.

I Falkenberg är sjuksköterskan EvaMarie Mattsson en av dem som har strejkat:
– Jag tycker det känns som ett hån rent ut sagt. Som ett skämt. Vi har skapat så mycket elände för ingenting i princip. Här har vi strejkat i sex veckor och det har inte lett till nånting.
Vad säger du om lägstalönen?
– Då ska man jobba i ett år först för att komma upp i 21 100, då kan man ju fortfarande gå in på en lön på 18-19 000.
Finns det inget positivt med utfallet?
– Nej. Och jag tror de flesta håller med mig.

I Stockholm, på S:t Görans sjukhus, arbetar Kommunals arbetsplatsombud Kevin Thompson. Han säger att de flesta av Vårdförbundets medlemmar på arbetsplatsen är besvikna över nivåerna även om många tycker att det är skönt att strejken nu är över:
– Problemet är om man hänvisar till de lokala överläggningarna, då är fortfarande all makt över lönesättningen i handen på arbetsgivarna. Och sen kommer vissa arbetsgivare säga att tyvärr det finns inte utrymme för detta. Det finns inget tvång för arbetsgivarna att betala mer än det som står i avtalet.
Vad säger du om minimilönen?
– I Stockholm är det inga svårigheter att nå upp till minimilönerna, ute i landet kan det ge bra utfall, om det finns många som ligger runt 18500-19000 kronor.

Vårdförbundets avtal

• Avtalet är treårigt och det sista året är uppsägningsbart.

• Det garanterade utfallet är 4 procent första året, 3 procent andra och 2 procent det tredje året. I kronor handlar det om cirka 1000 kronor i månaden det första året.
• Från den 1 mars 2009 höjs ingångslönen till 21.100 kronor.

• Ett antal skrivningar ska stärka den lokala lönebildningen och ett forum inrättas dit man kan ta de frågor som inte kan lösas i de lokala förhandlingarna.