– Vi måste kunna ägna oss åt den viktiga problematiken så vi inte bara har förslag på att a-kassan ska höjas och att avgiften ska sänkas, säger Sven-Erik Österberg, som håller i rådslaget och är vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

En sak är bestämd till valrörelsen 2010. Socialdemokraterna ska lova 80-procents a-kassa till det stora flertalet arbetslösa. Taket i försäkringen ska höjas rejält, till omkring 30 000 kronor.
Ett rådslagsarbete om detaljerna i a-kassan är i startgroparna inom socialdemokraterna, resultatet ska presenteras i höst.
Men partiledningen vill inte ha orealistiska önskningar om ersättningsnivåer på 90 procent eller en totalt återställd a-kassa anno 2006 med i diskussionerna.

Hur skulle då a-kassan formas om socialdemokraterna får makten efter valet 2010? Om Sven-Erik Österbergs egna tankar får fäste i rådslaget skulle det kunna betyda att a-kassans tak höjs ordentligt, att a-kassan sänks efter 100 dagar och att den tar slut och ersätts av en form av utbildningsstöd efter ett drygt år.
Det höjda taket i a-kassan syftar bland annat till att få bort de tilläggsförsäkringar som många fackföreningar tecknat för sina medlemmar för att täcka upp inkomstbortfall ovanför taket.
De försäkringarna gäller i 100 dagar.

Dagens a-kassa som den borgerliga regeringen genomfört sänks också efter 100 dagar. Och det är en modell som också Sven-Erik Österberg kan tänka sig som den socialdemokratiska modellen:
– Tilläggsförsäkringen är som regel bara 100 dagar, sedan trappas den ner. Och kan man göra det i en tilläggsförsäkring kan man fundera över om man kan tänka sig något sådant också i den vanliga försäkringen. Låt oss ha en realistisk diskussion utan vi binder oss vid något redan nu.

Andra tankar från Sven-Erik Österberg är en bortre parentes i a-kassan efter ett drygt år. Därefter skulle något han kallar för utbildningsstöd kunna ta vid. Ett stöd som skulle kunna bli högre än a-kassan.
– En tanke är att arbetsmarknadsutbildningar eller praktik skulle ta vid med en ersättning som inte var knuten till a-kassan. Det kan diskuteras hur ersättningen skulle se ut, den skulle kunna ge lite mer än a-kassan för att få folk att vara aktiva.