– Regeringen vill tvinga långtidssjuka att arbeta. Det är ett slag mot oss alla. Vi har en sjukförsäkring ifall vi blir sjuka, om olyckan är framme, det är en trygghet som de nu vill ta ifrån oss.
Olauson jämförde med bilförsäkringen, den har vi inte för att bilen ska bli stulen, utan om bilen blir stulen.
– De vill helt enkelt slå sönder tryggheten i sjukförsäkringen för det tror att folk utnyttjar kassan.

Erland Olauson pekade på det orättvisa förslaget att sjukpenningen ska omprövas efter tre månader och det sjuke ska omplaceras till ett lättare arbete. Och efter sex månader ska den sjuke prövas mot hela arbetsmarknaden.
– Jag riktar mig nu till er riksdagsledamöter där inne i huset, sa han. Ta ert ansvar! Krossa inte den svenska välfärden.

Kommunal har hållit möten på Mynttorget i Stockholm varje torsdag sedan den sjunde november och tänker fortsätta till regeringen faller eller ändrar politik.