Kurvan för antalet medlemmar liknar en svagt sluttande hoppbacke. Vid regeringens beslut om ändrade regler för a-kassan blir den brantare. Den liknelsen gjorde Anders Bergström, tredje vice förbundsordförande, när han presenterade budgetprognosen.
–- Medlemstappet kompenseras av avtalsrörelsen 2007. Utfallet var enormt bra, sa Anders Bergström.
Han påpekade att prognosen knappt hade skydd mot inflationen, besparingar ligger nära till hands. Förbundet ser nu över verksamheten och ska vara klara i höst. Klart redan nu är att mycket tid ägnas åt administration.

Enligt den budgetprognos som antogs spås att grundavgiften till förbundet blir en krona lägre de kommande två åren och för att det tredje året höjas till årets nivå. Avgiftens procentsats ändras inte. Samtidigt räknar man med att LO-kongressen i nästa vecka ska höja avgiften med 20 öre per medlem och månad.
Detta fick Dan Gabrielsson, Skaraborg, att fråga:
–- Vad vill Kommunal med LO? Vill vi ha mer tvärfackligt arbete?
Anders Bergström hänvisade till kommande LO-kongress, men svarade också:
–- Vi tjänar mest på samverkan, se bara på senaste avtalet. Män avstod till kvinnorna, det hade vi aldrig fått utan samverkan.
LO är inne i en ekonomisk kris.
–- LO har tagit tag i krisen, genomför rationaliseringar, minskar personalen, 100 miljoner kronor är avsatta för omstruktureringar, säger Anders Bergström.

Medlemmar i Kommunal

2002 - cirka 590 000

2008 - drygt 520 000

2009 - beräknad minskning 10 000

2010 - beräknad minskning 5 000

2011 - beräknad minskning 5 000