Förbundsmötet ställde sig bakom kritik mot förändringarna av a-kassan och sjukförsäkringen, som det menade inte bara drabbar redan sjuka och arbetslösa utan i förlängningen försvagar alla löntagare på arbetsmarknaden.

Kommunal poängterar också att ”det är kommunerna som i egen regi ska driva majoriteten av välfärdstjänsterna”, även om de tycker att det ska finnas möjlighet att välja olika utförare.
Sist om slutligen är det ändå folket, genom de demokratiskt valda politiska organen, som ska bestämma över och fatta beslut om de gemensamma välfärdstjänsterna, menar Kommunal.