Fokusering
”Att leva mitt liv så som jag vill.”

”Det var en varm dag och vinet svalkade honom. Fåren hade han lämnat vid stadsporten, i ett fähus som tillhörde en nyfunnen vän. Det var därför han tyckte om att vara på vandring – han lärde känna nya människor hela tiden, och han behövde inte umgås med dem dag ut, dag in. När man alltid såg samma människor – och så var det vid seminariet – blev de där människorna en del av ens liv. Och eftersom de var en del av ens liv så skulle de efter ett tag också vilja ändra på ens liv. Om man inte gjorde som de förväntade sig blev de sura. För alla människor hade en bestämd uppfattning om hur andra borde leva. Men de visste aldrig hur de själva skulle leva.”
–    ur Alkemisten, skriven av Paulo Coelho

Nya utmaningar
När vi får en fråga om vad vi vill göra eller vad vi vill uppnå, precis som du fick i början av vår resa tillsammans, är det många gånger mycket enklare att tala om vad jag inte vill än att faktiskt tala om och skriva ner vad jag vill. Det är ofta mycket enklare att titta på andra människor, saker och artiklar och tala om att så där vill jag inte vara eller så där vill jag inte se ut. Jag skulle aldrig kunna tänka mig det där huset osv.
Hur kommer det sig? Vad är det som gör att vi fastnar i denna negativa cirkel som ofta inte gör att vi kommer vidare fast vi har en inre längtan till en förändring eller ett mål? Svaret är givetvis inte lika för alla utan det beror på många olika orsaker men många gånger så är rädslan för att misslyckas större än viljan att nå målet. Om jag ställer in mig på att det där inte kommer att gå eller det där är ingen idé, då är det ingen större idé heller.

Om jag däremot har bestämt mig för något, jag har en egen vilja och ett eget mål som jag vill nå är det troligt att du också når ditt mål. Att hitta det tillståndet som jag vill vara i när målet är nått kommer att underlätta för mig att ta mig framåt. Det är inte alltid man vet hur man ska nå målet från början men med de utmaningar och de tillfällen man ställs inför på vägen och med en positiv inställning till sig själv gör man både medvetna och omedvetna val som i slutet innebär att målet är nått.

Att reflektera över
Vilka gånger i livet har jag gjort det jag har bestämt mig för?
Hur har det stärkt mig?
Vad blir min nästa utmaning?