SVAR: När man drabbas av en skada i arbetet omfattas man av en arbetsskadeförsäkring genom kollektivavtalet (se förra svaret). Enligt villkoren i aktuell försäkring måste du ha varit sjukskriv­en i minst 15 dagar för att få ersättning för inkomstförlust från första dagen, om skada uppkommit genom olycksfall i arbetet. Med utgångspunkt från dina uppgifter kring händelsen och skadan ersätter försäkringen inte det löneavdrag du haft.