SVAR: För att omfattas av löneavtalet ska man vara tillsvidareanställd och ha en sammanhängande anställningstid på två år 1 januari 2008. För att få en­-gångsbeloppet för 2007 krävdes att man måste ha jobbat i två år  före 31 december 2007, vilket du inte gjort.
Lönepotten för 2008 utgörs av summorna av 1 400 kronor samt 300 konor för kvinnliga arbetstagare som tjänar under 20 000. Pengarna samlas i en pott och fördelas utifrån lokala kriterier.
Som OSA-anställd går man på semesterlagen, vilket betyder att semestern tjänas in år ett och kan tas ut år två. Ditt lokala fack kan ge dig hjälp och råd om det som rör dig.