Hon angrep hårt den borgerliga regeringen i flera fall, bland annat tyckte hon införandet av vårdnadsbidrag för småbarnsföräldrar var lite ”spexigt” eftersom regeringen i allt annat talar mot bidrag och för att alla ska arbeta.
­ – Det gäller tydligen inte i det här fallet och det kommer att kosta kommunerna miljarder, det har inte framkommit tydligt nog.
– ­ Sex av tio svenskar tycker inte heller vi ska ha vårdnadsbidrag, visar en undersökning som Kommunal gjort.
Ylva Thörn citerade Olof Palme flera gånger i sitt tal, bland annat ”solidaritetstanken är farlig för den som har privilegier” istället brer egoismen ut sig.
 
– ­ Många unga människor väljer idag att stå utanför facket och det gäller speciellt inom den privata sektorn inom vård och omsorg.
Och här är den omtalade Lavaldomen inom EU viktig också för Kommunal, det är inte bara Byggnads som kan drabbas, ansåg Ylva Thörn.
– ­ Den domen kan bli ett hot mot den svenska modellen, det beror helt på hur regeringen agerar.

Ombud på Förbundsmötet 2008
Ylva Thörns inledande tal gillades av ombuden.

– Vad det gäller Kommunals viktigaste mål är det fortfarande rätten till heltid med möjlighet till deltid, fastslog Thörn.
– ­ Kvinnor som grupp har det värst. 120 000 kvinnor arbetar deltid. Och för den som är ensamstående med barn är det svårt att försörja sig. Med det finns exempel på att ”proppen håller på att lossna”. Och flera kommuner i Dalarna har beslutat att kvinnor ska ha rätt till heltid.