SVAR: Den extra anställningstid som fanns för dem som var 45 år eller äldre togs bort ur lagen den 1 juli 2007 och det finns inga övergångsregler. Som LAS-dagar räknas hela anställningstiden, det vill säga även lediga dagar räknas. Att vara LAS:ad innebär att du har företrädesrätt till återanställning.