Allt fler privata arbetsgivare försöker slippa att teckna kollektivavtal om löner och anställningsvillkor för de anställda.
En motion från Kommunal Stockholm till förbundsmötet krävde att förbundet tar fram en handlingsplan för att alla företag ska ha avtal. Dessutom vill Stockholmsavdelningen ha en utbildning för fackligt förtroendevalda i argumentation för kollektivavtal.

Förbundsstyrelsen säger i sitt svar till motionen att det kan behövas en satsning på utbildning i grundläggande kunskap om den svenska kollektivavtalsmodellen, Kommunals olika kollektivavtal och argument för varför de är så viktiga och nödvändiga.
Styrelsen säger också i sitt svar att arbetsplatser utan kollektivavtal är ett hot mot dem som har avtal eftersom de riskerar att bli utkonkurrerade genom dumpning av löner och anställningsvillkor.
Men styrelsen vill inte ta fram en central utbildning om nödvändigheten med avtal, utan tycker att den ska planeras och genomföras lokalt.
Förbundsmötet höll med förbundsstyrelsen utan att det blev någon diskussion om motionen.

Försvaret av kollektivavtalsmodellen finns också med i de kommande förhandlingarna mellan fackförbunden i LO, privattjänstemännen i PTK och arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv.
LO och PTK kräver att Svenskt Näringsliv ska agera till stöd för att alla företag ska teckna avtal.
Kommunals avtalsombudsman Håkan Petterson sitter med i LO:s lilla förhandlingsdelegation.
– ­ Vi har ännu inte börjat förhandlingarna. De startar efter sommaren, säger han.