SVAR: En arbetsgivare kan inte säga upp ett vikariat i förtid även om det står ”dock längst till…” på anställningsbeviset. Du vikarierar för en person från ett datum till ett annat datum.