SVAR: Man kan ha semester under sjukskrivningen och man tar då ut semestern på den tid man arbetar. Semesterledigheten beräknas dock på hela dagar. Det innebär att om man har 10 dagar att ta ut, så går det 10 dagar vid semesteruttaget.