SVAR: Ja, arbetsgivaren får ändra ditt schema på det sätt du beskrivit. Många kollektivavtal innehåller regler om hur långt i förväg arbetsgivaren måste informera om en schemaförändring och det är vanligt med två veckor i förväg. Att du förlorar pengar på schemaändringen antar jag beror på att du kommer att arbeta färre helger än förut.