SVAR: Enligt semesterlagen är huvudregeln att arbetstagare har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni-augusti. Det är dock möjligt att träffa överenskommelse om annat genom kollek­tivavtal eller avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det innebär, att din arbetsgivare endast med stöd av kollektivavtal kan besluta att mot din vilja ge dig en kortare sammanhängande sommarsemester än fyra veckor.