SVAR: Om arbetstagaren tagit emot pengarna, gjort av med dem och inte insett eller bort inse att utbetalningen var felaktig (det vill säga att arbetstagaren var i god tro) är han/hon inte skyldig att återbetala pengarna. Betydelsefullt för om god tro föreligger är bland annat om den felaktiga löneutbetalningen inneburit en ökning av nettolönen som var så stor, att det fanns anledning att närmare granska lönebeskedet. Vidare har det betydelse om det var svårt att begripa lönebeskedet. Huruvida återbetalningsskyldighet föreligger blir alltid en bedömning i det enskilda fallet. Om arbetsgivare och arbetstagare inte kan komma överens blir det en tvist som parterna får försöka lösa i förhandlingar. Lyckas inte detta