SVAR: Ersättning för inkomstförlust beror bland annat på vad man råkat ut för och betalas ut från den arbetsskadeförsäkring man omfattas av. Det har också betydelse hur lång sjukskrivning man haft och i vilken situation skadan uppkommit, till exempel om skadan betraktas som olycks­-fall, arbetssjukdom eller har uppkommit i samband med en hot- och våldssituation.
Det går inte att svara med ett ja eller nej på din fråga. Det är alltså viktigt att man tar kontakt med sin lokala fackexpedition om man råkat ut för en skada i samband med arbetet. Där får man information om villkor och hjälp med att ansöka om ersättning.