SVAR: Enligt 3:5-regeln gäller att en vikarie ska få en tillsvidareanställning när han/hon uppnått 1 080 anställningsdagar under en femårsperiod. Detta enligt vedertagen praxis i svensk arbetsrätt. Nu fattades det en dag för dig för att du skulle bli tillsvidareanställd. Frågan är då om din varselmånad ligger inom den tiden eller inte. Gör den inte det kommer du upp i mer än 1 080 dagar och ska erbjudas en tillsvidareanställning med den tjänstgöringsgrad du hade när villkoret fylldes. Du bör ta kontakt med din sektion, som hjälper dig i ditt ärende.