Från 1 april i år kan invånarna i Tyresö välja mellan fem företag när de har rätt till hemtjänst, förutom kommunens egen. Kommunen har infört ett kundvalssystem och slutit tvåårigt avtal med de fem företagen.
Ett av dem är Vård & Omsorgsteamet i Norden AB som också finns i Nacka och Stockholm.

Vård & Omsorgsteamet har inget kollektivavtal för sina anställda. Lia Scheding, ombudsman på Kommunal Stockholm, berättar att Kommunal sen 2005 har försökt få företaget att teckna avtal.
– De har inte varit intresserade. Men för några veckor sen förklarade ägaren att företaget skulle ansluta sig till en arbetsgivareorganisation, men hade inte bestämt sig för vilken. I så fall kommer företaget att skriva på avtal. Men vi har inte sett det ännu.
Kommunalarbetaren har sökt ägaren till Vård & Omsorgsteamet, men inte lyckats få kontakt.

Det andra företaget som inte har kollektivavtal är ROSSAB, som också har verksamhet i Järfälla och Stockholm, och som har 58 anställda. Men företaget är på väg att teckna kollektivavtal säger en av de tre delägarna, Patricia Deghan.
– Ja, vi har kontaktat FORA för försäkringar för de anställda, och vi kommer att teckna kollektivavtal.
Kommunals sektion i Tyresö krävde att kommunen skulle välja företag som hade tecknat kollektivavtal, men det sa kommunen nej till.
– Vi har ställt en rad andra krav, att de ska ha betalat skatter och sociala avgifter till exempel, säger stabschefen för kommunens socialförvaltning, Catarina Stavenberg.

En arbetsgivare som tecknar kollektivavtal betalar avtalsenliga löner, försäkrar sin personal mot olyckor, betalar ob- och övertidsersättning, pensionspremier och annat. Arbetar man åt en arbetsgivare som inte tecknat avtal, finns inga garantier för allt detta.
En del andra länder har lagar som skyddar de anställda, i Sverige har arbetsgivare och fackföreningar istället valt en modell med kollektivavtal.
Arbetsrättslagarna, som Medbestämmandelagen, bygger på att det finns kollektivavtal. Utan avtal inget inflytande.
Den svenska modellen innebär också att facket har rätt att ta till blockad mot företag som vägrar teckna avtal.