Kom våren, kom
kom, vännen min
kom allt eftersom
saknar så värmen din
ensamheten runtom
smyger sig sakta in

Kom våren, kom
du, kära vännen min
kom, kom eftersom
jag saknar värmen din
och känner ensamheten runtom