1 Livet består ständigt av övergångar, och detta är ännu en. Försök se det som en utmaning. Om du lever tillsammans med den andra föräldern, prata med varandra om hur ni upplever situationen.

2
Var lyhörd och kräv inte att din partner ska känna på samma sätt som du. Det är inte ovanligt att ena förälder tycker att det är skönt med mer utrymme, medan den andra upplever hemmet som tyst och ödsligt.

3
Våga söka hjälp om det känns tungt och besvärligt. Nyblivna föräldrar får massor av stöd och förståelse. När barn en ska flytta ut förväntas det vara enkelt. Men det är en lika stor omställning för många föräldrar.