För andra året i rad är det den bok som American Library Association tagit emot mest klagomål kring. Klagomålen handlar om att boken kan få små barn att tro att homosexualitet är något helt accepterat, skriver nyhetsbyrån AP.

För att betecknas som klagomål måste det vara en formell skrivelse som begär att ett bibliotek eller en skola plockar bort boken på grund av att den är olämplig.
Boken heter ”And tango makes three” och är skriven av Peter Parnell och Justin Richardson.
En annan bok på klago-listan är ”Huckleberry Finn” av Mark Twain (för rasism).