Förskolan Skogsbrynet

– Jag har lärt mig hur viktigt det är att bekräfta barnen säger barnskötaren Malla Sundell.
Förut sa hon ofta till barnen att vänta när hon var upptagen, men då stod de bara kvar och frågade samma sak om och om igen. Nu vet hon hur viktigt det är att visa att hon har hört och sett barnet. Det är först då de förstår att hon faktiskt lyssnar på dem. Detta är en av insikterna hon har fått genom utbildningen Barns lärande och utveckling på 200 poäng som ska fortbilda Faluns alla barn­sköt­­­­are och dagbarnvårdare.
– Redan första dan var det JA! säger Åsa Hedlund uttrycksfullt. Åsa är barnskötare på förskolan Skogsbrynet där vi nu befinner oss. Det hon beskriver är känslan hon fick direkt när hon började på kursen. Åsa och Malla är så ivriga att berätta om sin utbildning att de till en början glömmer bort att ta för sig av fikat som står framdukat i personalrummet.

I klassen går det tjugo barnskötare och dagbarnvårdare som alla kommer från olika distrikt i kommunen.
– Vi går i skolan en halv dag i veckan, säger Malla. Det gör att vi kan praktisera kunskaperna på en gång, och se om de fungerar.
En av de viktigaste sakerna deltagarna har lärt sig är hur man skapar en lugnare barngrupp. Metoden kallas holding och innebär att man ”håller i” barnen – det vill säga att man som vuxen är närvarande i rummet, både mentalt och fysiskt. Åsa berättar hur de förut brukade springa och svara i telefonen och lämna rummet titt som tätt. Så fort de reste sig blev barnen oroliga. Nu när barnen är lugnare kan de göra så mycket mer med dem, och det har blivit kö till deras avdelning. – Jag har blivit medveten om hur mycket barnen lär sig när de leker, säger Åsa.
Valstunden, som hon har infört på förskolan, är ett bra exempel på det här. Då väljer barnen bland lappar med olika aktiviteter. De hamnar i olika grupper varje gång och lär sig samarbeta med varandra.
– Barnen tycker det här är jätteroligt och de får dessutom möjlighet att pröva på saker som de annars kanske inte skulle våga, något som stärker deras självförtroende. Jag har insett hur viktigt mitt arbete är för att ge barn-en en bra grund att stå på inför skolan. Jag tänkte inte lika mycket på det förut, säger Åsa.

Läraren Ulla Gustafsson håller ensam i utbildningen och har en stor del i framgången av projekt-et att döma från allt beröm hon får av sina elever. Hon menar att förskolan är en räddning för barn som har det jobbigt hemma och att det borde satsas mer pengar och resurser på förskolan.
– Barnskötare och förskollärare har olika roller, säger hon. Båda behöver varandra. Medan förskolelärare har pedagogiken i centrum, sätter barnskötaren barnet och individen i första rummet.
– Vi känner oss stärkta i vår yrkesroll, säger Åsa. Vi har fått bekräftelse på att det vi gör är bra. Innan tänkte jag att det jag gjorde var väl inget att orda om. Politiker pratar ju bara om förskollärare och distriktscheferna tyckte förut att vi barnskötare inte skulle vara här på förskolan. Men det har vänt nu.
– Föräldrar kommer till mig varje dag och frågar om råd, säger Åsa. Det gjorde de inte för tio år sedan.
– Utbildningen har gjort att jag kan förklara mer för föräldrarna och att jag blivit säkrare på att det jag säger faktiskt stämmer, säger hon.

Både Åsa och Malla beskriver känslan av att vara så full av idéer och inspiration att man känner att man bara måste få ut dem till sina kollegor. Att bära allt inom sig är omöjligt, förklarar de.
– Jag fattar inte hur jag ska klara mig i höst, säger Åsa. Vi bad om att få lägga in ett extra lektionstillfälle eftersom vi inte ville sluta, lägger hon till med ett skratt.

4 steg till lugnare barn

Visa att du hört och sett barnet.
Var närvarande i rummet mentalt och fysiskt.
Öva barnet i samarbete.
Samla idéer i en pärm.

I utbildningen ingår:
Utvecklingspsykologi, barns utveckling, barns lek, grupper och grupprocesser  i arbetslagen, jämställdhetspedagogik,
läroplan och dokumentation, kommunikation mellan människor, drama och musik.