Attendo är numer med i arbetsgivarorganisationen Vård­företagarna, men har en del undantag i sitt avtal, jämfört med Vårdföretagarnas avtal. Bland annat får anställda övertidsersättning för påbörjad halvtimme, istället för en fullgjord halvtimme.

Men det är inte alltid lätt att få ut övertiden i pengar. En Attendoanställd berättar för Kommunalarbetaren att hon automatiskt får kompensationsledighet istället för pengar, och att hon måste bråka för att istället få ut ersättning.
Den som är deltidsanställd får övertidsersättning först när han eller hon jobbat mer än heltid. Men det förekommer att arbetsgivaren inte räknar ihop extratimmarna (mertid eller fyllnadstid) och därmed struntar i att betala ut övertid trots att den anställda borde ha rätt till det.

Carina Andersson är personalchef på Attendo och säger sig inte känna till att ”frivillig” övertid och övertidsersättning skulle vara något problem. I alla fall har hon inte stött på det i tvisteförhandlingar med facket. Ett fall där en Attendo-chef missat att räkna ihop mertid för en deltids­-anställd känner hon däremot till.
– Det är bara att beklaga om det händer.