Ann Chrona kämpade i flera år för att starta ett pilotprojekt för att fortbilda barnskötare och dagbarnvårdare. Nu har hon en vision om att solskenshistorien från Falun ska kunna bilda ringar på vattnet och att andra kommuner ska ta efter.

Ann Chrona
Tack vare Ann Chrona, barnskötare och huvudskyddsombud på Kommunal i Falun, ska 250  barnskötare och dagbarnvårdare utbildas.
Foto: Emma Bergstrand

I Falun har Kommunal gjort ett avtal med arbetsgivaren om att en viss del av den totala lönepotten av kommunalarnas löner ska gå till kompetensutveckling. Kommunal hade en pott med pengar som bara låg och vänt-ade på att få bli använd. Barnskötare hade det inte satsats på under de senaste 30 åren.
På ett branschmöte blev barnskötare och dagbarnvårdare tillfrågade om sina behov och önskemål. De blev alldeles paffa. Skulle de få bestämma något? Efter att ha fått tänka efter lite framkom det att vad barnskötarna ville ha var mer kunskap om barns beteende och hur de kunde arbeta med dem bättre.

Nu har 6,5 miljoner avsatts till att Faluns 250 barnskötare och dagbarnvårdare ska utbildas under en sexårsperiod. Alla får de möjlighet att gå den ettåriga utbildningen Barns lärande och utveckling, som är taget ur Skolverkets påbyggnadsutbildning för barnskötare. Kommunal och arbetsgivare har tillsammans avsatt medel för att göra den här satsningen.
– Egentligen borde kravet på utbildning kommit från arbetsgivarna, säger Ann Chrona. Då hade det varit lättare. Men eftersom det kom från Kommunal och barnskötarna var det svårt att få folk att lyssna på att det här var viktigt.

Kajsa Henriksson, chef för rektorerna i skoldistriktet Berget, menar att projektet aldrig genomförts utan engagemanget från Ann Chrona som representant från Kommunal.
– Kommunal ligger bakom hela projektet. De har piskat fram oss, säger hon.