Jag tycker det är kränkande av facket att tvångsansluta medlemmarna till Folksam. Tror ni inte att vi kan välja försäkringsbolag själva? Vi må ha ett lågstatusarbete, men det betyder inte att vi är mindre vetande och därmed inte kan sköta vår privatekonomi.
Er påtvingade hemförsäkring är ett dyrt ”alternativ”. Varför inte införa MC-försäkring också? Spelar ingen roll om du inte har MC, någon har det och den personen kanske inte har råd att teckna försäkring och vi måste vara solidariska mot varandra.
Det svaret fick jag vid mitt ifrågasättande angående hemförsäkringen för flera år sedan.

Kränkt medlem