Den borgerliga regeringen röstar i eftermiddag igenom ett förslag som betyder att de kommuner som vill kan införa vårdnadsbidrag från 1 juli i år.

På frågan ”om du tvingas välja, vad tycker du att kommunerna ska välja att använda skattepengarna till?” har 60 procent svarat att de vill stärka förskolans kvalitet medan 28 procent vill använda pengarna till att införa vårdnadsbidrag.
– Det här är en bekräftelse på att väldigt många står bakom den kritik vi tidigare fört fram mot vårdnadsbidraget. Och en bekräftelse på att regeringen inte har ambitionen att utveckla den barnomsorg som finns och den välfärd vi har, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

Borgerliga politiker hävdar att vårdnadsbidragen inte kommer att påverka kvaliteten i förskolan medan oppositionen vidhåller det motsatta. Om kvaliteten i förskolan skulle försämras vill 75 procent inte ha ett vårdnadsbidrag i sin kommun, nio procent vill ha det i alla fall, enligt undersökningen.
– Det är naivt att tro att vårdnadsbidraget inte skulle påverka den befintliga verksamheten. Det här kommer att ge sämre tillgänglighet till barnomsorg för dem som verkligen behöver det, verksamheten kommer att minskas med automatik. Det slår mot jämställdheten, säger Ylva Thörn.

De kommuner som önskar kan med den nya lagen välja att ge ett skattefritt kommunalt bidrag på max 3000 kronor per månad och barn, när barnet är mellan ett och tre år. Villkoret för att få maximalt vårdnadsbidrag är att inte nyttja den offentligt finansierade barnomsorgen.
Däremot kan föräldrar arbeta heltid och få bidraget, om de ordnar barnomsorgen på annat sätt.
Riksdagen beslutar idag också om en jämställdhetsbonus för föräldrar som delar på föräldraledigheten.