Slånbärets förskola blir därmed en av drygt 900 skolor i Sverige som kan hissa den gröna flaggan. Thea Hansson är barnskötare på Slånbäret, och berättar att arbetet började för ett år sedan.
– Vi har börjat med målet livsstil och hälsa. Det har handlat om att tvätta sig, om vad man ska äta för att må bra, hur man ska vara mot varandra för att vara en god kamrat. Vi har lärt oss ge massage och vara ute i naturen och ha gymnastik ute.

Slånbäret
På väggen visas modellen och arbetsgången för Grön Flagg.

Personalen har dokumenterat allt i text och bild och rapporterat till stiftelsen Håll Sverige Rent, som bedömer resultatet och ger förskolan rätt att hissa Grön flagg.
Men arbetet fortsätter:
– Vi ska nu gå in på kretslopp. Visst har vi delvis komposterat förut, men nu ska vi ta tag i det på allvar.
Alla måste vara aktiva för att förskolan ska bli godkänd, personal och barn, men också föräldrar. På Slånbäret har föräldrarna till de 50 barnen engagerat sig och har varit med i förskolans miljöråd.

Slånbäret
Ett konkret mål är att barnen ska vara ute i friska luften varje dag och röra på sig.

Det finns drygt 900 svenska skolor/förskolor som fått Grön flagg av Stiftelsen Håll Sverige Rent.
För att bli godkänd ska skolan arbeta med fem mål; kretslopp, vatten, energi, skog och livsstil/hälsa. Skolan ska ha ett miljöråd och alla ska vara delaktiga i planeringen och arbetet.
Grön flagg strävar efter att utifrån barns och ungdomars perspektiv följa principerna i miljöledningssystemen EMAS och ISO 14001. Grön flagg är en del av det internationella Eco-School som finns i 40 länder.