I vårens budget höjde han inte statsbidragen.
Anders Borgs partikamrat Anders Knape (m), ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, varnade för en vecka sedan på KA.se: utan ytterligare 3-4 miljarder kronor från staten under kommande år sviks vallöftena om välfärden.
Så många miljarder behövs bara för att värdesäkra statsbidragen. Annars räcker statens bidrag till mindre skola, vård och omsorg när priser och löner går upp.

Efter att Anders Borg talat inför LO:s ekonomer på temat ”Fler jobb och bättre välfärd” frågade Kommunalarbetaren finansministern om partikamraten Anders Knape har rätt.
– Han är ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, det ingår så att säga i hans roll att hävda att man behöver mer pengar till kommuner och landsting, svarar Borg.
Är det så att Knape bara säger det för att han är ordförande i SKL? Menar han inget med vad han säger?
Anders Borg ger inget direkt svar på fortsättningsfrågan utan framför att nästan alla kommuner nu uppvisar ”svarta siffror i böckerna”, det vill säga ekonomierna går med överskott.
– Fastighetsskatteförändringen innebär att de fick nästan två miljarder kronor mer i år 2008 än vad de annars hade fått. Det är det största tillskott som de har fått på tre-fyra år.
Klarar kommunerna välfärden…?
– Det är självklart att de klarar den.
Också utan större statsbidrag?
– Vi ska återkomma till det. De ska förhandlas i hösten budget, och budgeten därefter. Min bedömning är att kommunsektor står stark men att det ser tuffar ut bortåt 2010. I höstens budget ska vi återkomma till mer resurser till förskola, skola och äldreomsorg. Och det ska vi självklart också göra i budgeten därefter. Och med större resurser får man bättre förutsättningar.
Det kommer nya pengar?
– I höstens budget kommer kommunsektor att tillföras pengar och i följande budget. För vi ska göra satsningar på förskola, skola och äldreomsorg.

Det ser ut som att han tänker göra som tidigare finansministrar: öppna plånboken när det stundar till val.
Men det håller Borg inte med om och pekar på fastighetsskatten innan han säger att han måste gå.
Av Borgs egen budget framgår dock att övergången från fastighetsskatt till kommunal fastighetsavgift i år, 2008, inte ger kommunerna några extra pengar. Statbidragen ”minskas från och med 2008 med det belopp som motsvarar den kommunala fastighetsavgiften 2008”, står det.
Först nästa år, 2009, beräknas fastighetsavgiften ge kommunerna ytterligare 1,6 miljarder, enligt Borgs egen bedömning i vårbudgeten. Landstingen, som enligt Anders Knape, bedöms få de största problemen får inga pengar från fastighetsavgiften.