Bara 20 procent hade en godkänd jämställdhetsplan.  De flesta fick komplettera och en handfull hade över huvud taget ingen plan.
Totalt har JämO granskat Svenska kyrkans 13 stift, de 13 största församlingarna i varje stift samt Kyrkokansliet i Uppsala. Av de 27 arbetsgivarna var det endast Linköpings stift som ansågs leva upp till lagens krav.

Alla arbetsgivare måste arbeta aktivt för att främja jämställdhet på arbetsplatsen. Arbetsgivare med tio eller fler anställda måste dessutom skriva en jämställdhetsplan där arbetet kartläggs och åtgärder bestäms.