Förslaget hur en obligatorisk a-kassa ska se ut är färdigt. Utredaren Sören Öman föreslår att alla som tjänar över 110 000 kronor om året ska vara med i en a-kassa, oavsett om de arbetar deltid eller är egna företagare.
– Nu är det väldigt viktigt att höra vad a-kassorna själva tycker innan vi fattar det avgörande beslutet, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin efter att han fått utredningsförslaget i sin hand.

På frågan hur regeringens tal om frihet rimmar med viljan att tvinga in människor i något de valt att stå utanför svarar Sven Otto Littorin (m) så här:
– Frihet är också att ta ansvar. Du kan inte heller stå utanför sjukförsäkringen eller trafikförsäkringen. Det är inte alldeles orimligt att man är med och finansierar en del av den risk och de kostnader som är förknippade med arbetslöshet.

Ingen prisar förslaget om en obligatorisk a-kassa. De fackliga organisationerna är negativa, a-kassornas samorganisation ser stora problem med förslaget, hela oppositionen är emot det och även Svenskt näringsliv är starkt kritiska.
Sven Otto Littorin ligger lågt och vill inte säga någonting om hur troligt det är att förslaget blir verklighet innan han har lyssnat in remissinstanserna. Men han poängterar att han kommer att lägga stor vikt vid vad a-kassorna själva tycker.

Anders Bergström, tredje vice ordförande i Kommunal, tycker att remisstiden på tre månader är för kort eftersom den inträffar under sommarmånaderna.
Enligt förslaget ska avgiften till den statliga a-kassan bli högre än i de medlemsanslutna a-kassorna. Utredaren Sören Öman tror därför att det skulle innebära att de fackliga kassornas medlemsantal skulle öka.

Anders Bergström vill inte kommentera om han tror att Kommunals a-kassa skulle få fler medlemmar med förslaget.
– Vi vill inte spekulera i det. Varför ska folk tvingas betala för en försämrad försäkring? Det är så det har blivit och det är därför medlemmarna flytt a-kassan. Vi tycker inte att man ska tvinga in människor för att betala in mer skatt till staten. Återställ a-kassan så går folk tillbaka frivilligt, säger Anders Bergström.

Han ser en positiv del i förslaget, att medlemsvillkoret föreslås tas bort. Idag måste man vara medlem i en a-kassa i 12 månader innan man får rätt till ersättning. Med utredningens förslag får man rätt till ersättning från den dag man går med bara man uppfyller arbetsvillkoret.
Sedan regeringen höjde avgiften till a-kassan förra året har över 460 000 personer lämnat a-kassorna.

Av dem som står utanför a-kassorna är majoriteten män, många är egna företagare. De som lämnat en a-kassa efter avgiftshöjningarna är de som tjänar mest och minst, samt de äldsta och yngsta på arbetsmarknaden.
Utredningens förslag om en obligatorisk a-kassa ska nu skickas ut på remiss där olika instanser (fackföreningar, arbetsgivarorganisationer) får möjlighet att säga vad de tycker om förslaget. Remisstiden går ut 18 augusti.

Tidigast 1 januari 2010 skulle den obligatoriska a-kassan kunna införas.

   

Utredningens förslag i korthet:
•    Avgiften för dem som inte redan är med i en a-kassa skulle hamna runt 5200 kronor per år, eller 433 kronor i månaden.
•    Avgiften ska aldrig vara lägre än den dyraste medlemskassan, ingen ska alltså kunna tjäna på att tvingas in i den statliga kassan.
•    Arbetslösa får en rabatt på avgiften med 300 kronor.
•    Första året man når upp till inkomstgränsen 110 000 kronor per år är avgiftsfritt, därefter tvingas alla löntagare betala in avgift till en a-kassa.
•    Har man uppnått 110 000 i årsinkomst ett år får man betala avgift även om man tjänar mellan 62 000-109 000 efterföljande fyra år.
•    Personer som under fem år inte haft en inkomst som överstiger 110 000 kronor per år (och inte heller fått a-kasseersättning) slipper avgiften.
•    Är man varaktigt sjuk, förtidspensionerad eller har en inkomst som stannar vid 61 000 kronor per år slipper man också avgiften.
•    Medlemsvillkoret slopas, villkoret innebär idag att man måste betala medlemsavgift till a-kassan i 12 månader innan man får rätt till a-kasseersättning.
•    Den inkomstrelaterade ersättningen vid arbetslöshet skulle gå upp till 680 kronor per dag.
•    En ny statlig myndighet föreslås sköta den obligatoriska a-kassan, Myndigheten för arbetslöshetsförsäkring. Medan utbetalningarna ska skötas av Alfakassan.
•    Personer som redan tillhör en a-kassa påverkas inte av förslaget om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.