Katarina Jansson, 53 år, har över 30 års erfarenhet av att jobba inom vården. Senast på äldreboendet Vårdbo som drivs av Attendo Care. Hon har länge drömt om att starta eget. Tillsammans med sin chef, Elisabeth Ingvarsson, bildade hon bolaget Ek Vård och Omsorg och lade in anbud på att få sköta äldreboendet Nysättrahemmet med 17 platser.
Den vision de hade var att ”vara en motvikt till den allt mer kommersiella vården där honnörsorden är kostnadseffektiv och vinstgivande”.

Kommunen beslöt sig för att välja det stora vårdföretaget Attendo. Katarina Jansson är inte nöjd med kommunens poängsättning av hennes företag i jämförelse med Attendo och därför överklagar hon till länsrätten. Katarina Jansson anser att upphandlarna okritiskt tagit det stora bolagets anbud.
– Våra svar är väldigt likvärdiga Attendos.

Det enda som hon tycker skiljer är att hon och hennes chef varit kortfattade och inte brett ut sig på fyra – fem sidor för varje fråga, något som ett stort bolag har resurser till att göra.
Det lilla företaget med sina nio sidor plus bilagor stod sig slätt mot Attendos digra anbud på 60 sidor. I sitt överklagande skriver Ek Vård & Omsorg att det framgår tydligt att utvärderarna av anbuden prioriterat upprepningar av värdeord i textmassa framför adekvata svar.

Det lilla bolaget hade högre personaltäthet, 18,65 årsarbetare och Attendo endast 13,47 årsarbetare. Ändå bedömdes de med samma poäng.
Kommunen i sin tur motiverar sin poängsättning bland annat med att Attendo har tydligare handlingsplaner.

Men Katarina Jansson tycker att de innehåller rena självklarheter, allt ifrån att slå av TV:n vid luncher till att duka fint.

Har du blivit avskräckt nu från att lägga anbud?
– Nej, inte alls, det är sättet att behandla småföretag, som vi reagerar på. Det måste bli ett annat synsätt. Ytterst är det politikerna som sätter upp normerna. Som småföretagare har man inte en chans, trots att regering och lokalpolitiker pläderar för småföretag och mångfald.

Hans Andersson, (fp) vice ordförande i Tiohundra,  nämnden för hälso-sjukvård och omsorg säger:
– Vi måste hitta sätt att förenkla förfrågningsunderlaget så att det inte missgynnar småföretag och hitta andra former av upphandlingar.
Jag är verkligen för mångfald.

Katarina Jansson fortsätter nu att jobba natt hos Attendo. Chefen Elsabeth Ingvarsson fick sluta på grund av illojalitet i och med att hon lade anbud.