Enligt språkröret Peter Eriksson är partiet öppet för att diskutera olika lösningar än det som läggs fram för mp-kongressen.
–  En ny regering 2010 måste ha en politik på det här området. Vi ser stora möjligheter att hitta en lösning tillsammans med socialdemokraterna och vänsterpartiet. Men det kan också se annorlunda ut, man kan tänka sig en variant som liknar den norska modellen, säger Peter Eriksson till Kommunalarbetaren.

Den norska modellen är nu inte helt olik miljöpartiets förslag. Där är a-kassan är en statlig försäkring, som finansieras med arbetsgivaravgifter.
De här frågorna har ännu inte diskuterats särskilt mycket i de samarbetsdiskussioner socialdemokraterna och miljöpartiet för, enligt Peter Eriksson. Men han tror inte att frågan om a-kassans framtid kommer att stjälpa ett eventuellt regeringssamarbete.

Ett par veckor innan sin kongress bjöd miljöpartiet på måndagen in fackliga organisationer till en diskussion om sitt förslag.
Huvuddragen i mp-förslaget vad gäller arbetslöshetsersättningen är:
• En ny statlig myndighet ska ha ansvar för sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och socialbidragen.
• Arbetslöshetsförsäkringen blir därmed statlig och obligatorisk.
• Ersättningsnivån för sjuka och arbetslösa ska vara lika.

Tillsammans med LO:s chefsekonom Dan Anderson fick Kommunals a-kasseföreståndare Anita Lundberg representera LO-sidan. De var inte oväntat de som var mest negativa till mp-förslaget av de fackliga företrädarna.
A-kassan ska vara en facklig angelägenhet och i princip återställas till hur det såg ut innan Fredrik Reinfeldt blev statsminister, argumenterade de.

Men Anita Lundberg vill samtidigt se en stor översyn av regelverket.
– Det var länge sen det togs ett helhetsgrepp på arbetslöshetsförsäkringen. Den måste anpassas till hur arbetsmarknaden ser ut i dag. Men jag tror att det är möjligt inom ramen för en a-kassa kopplat till de fackliga organisationerna, förklarade hon i paneldebatten.

TCO-förbundet Unionen var den enda av de inbjudna fackliga organisationerna som gillade förslaget.
– Jag tycker att deras förslag är intressant. Vi måste våga utmana de gamla systemen, sade Unionens ordförande Mari-Ann Krantz.
Hennes centralorganisation, TCO, avvisar mp-förslaget även om det finns vissa delar som är bra, förklarade Mats Essemyr, utredare på TCO.