Vilken politik socialdemokraterna går till val på 2010 är till stora delar oklart. Ett löfte gav de dock tidigt – att a-kassan ska återställas. Men det kan visa sig bli alltför kostsamt och därför lutar det nu åt att s löften stannar vid 80-procents ersättning i början av arbetslösheten.

Ni har lovat att 80 procent av löntagarna ska få 80 procent av sin lön i a-kassa. Hur länge då?
– Det är vi inte framme vid. Dörrarna är öppna kring hur vi ska konstruera försäkringen.

Men ni kan tänka er att sänka ersättningen efter ett visst antal dagar?
– Måste jag välja lutar det väl åt en avtrappad a-kassa, det blir nog vad vi mäktar med. Vi måste ha med det spektrat också, det handlar om ett stort ekonomiskt åtagande. Regeringen har sparat 23-25 miljarder på a-kassan och det kommer att kosta stora pengar att förändra den även om vi trappar ner.

Du har sagt att forskningen talar emot en hög a-kassa – vad menar du med det?
– Många, även LO-ekonomerna har pekat på ett samband mellan hög a-kassa och lägre sökbenägenhet. Det behöver inte vara ett problem i sig men jag nämner det för att visa för dem som tror att det är väldigt enkelt för oss att återställa a-kassan om vi klarar valet 2010. Jag vill visa att det finns komplikationer.

Säger s kategoriskt nej till någon form av obligatorisk a-kassa?
– Ja, absolut. Vi har inte gett upp hoppet om en a-kassa som löntagarna vill vara med i. Vi vill ha kvar den fackliga a-kassan med en frivillig anslutning. Det har varit styrkan i svensk arbetarrörelse och grunden för två starka parter på arbetsmarknaden.

Handlar det bara om ersättningsnivåer för att få tillbaka de 500 000 som lämnat a-kassorna?
– Nej. Det handlar om tre saker som samverkar; ersättningsnivåerna, regelverket för att få a-kassa och egenavgifterna. Folk har lämnat den för att den blivit för dyr och för dålig.

Vari ligger det nya i s jobbpolitik?
– Egentligen är det inte så mycket nytt i sig. Men ett nytt ställningstagande är väl att vi vill ha social trygghet också för företagarna. Vi är fortfarande ett löntagarparti, men för att löntagarna ska ha ett jobb att gå till måste vi också ha företagare.

Varför finns så lite om den skattefinansierade tjänstesektorn i den nya jobbpolitiken?
– Det betyder inte att vi inte tycker att den är viktig. Det handlar också om att vi måste se till att vi vågar ta ut skatt och att vi argumenterar för det. Förutsättningen är ju att en privat sektor genererar resurser till den offentliga.