I förra veckan riktades kritik mot att de skattefinansierade tjänsterna inte fanns med i socialdemokraternas rapport för en ny jobbpolitik. (Se länkad artikel)

Men i sista sekunden på jobbrådslaget kom Wanja Lundby-Wedin på att hon tyckte att det fattades något i beslutet om inriktning för politiken, trots att hon tidigare varit med och tagit fram den.
– Jag vill lägga till att en tillgång till välfärdstjänster av god kvalitet är också av avgörande betydelse för ett högt arbetskraftsdeltagande, sa Wanja Lundby-Wedin.

LO:s ordförande Lundby-Wedin pekade särskilt på dess betydelse för arbetskraftsdeltagandet för kvinnor i stort. Hon kopplade den höga andelen arbetande kvinnor i Sverige med vår utbyggda barnomsorg och äldreomsorg.
– Det visar hur viktigt det är med våra välfärdstjänster för att det där överhuvudtaget ska kunna fungera.

Wanja Lundby-Wedin fick också med ett tillägg om vård- och omsorgscollege till den skrivning som redan fanns om att kraftsamla kring teknikcollege.