– Vi har en borgerlig regering för att vi förlorade valet – låt oss inte glömma det. Jag vill att vi visar väljarna att vi förstod signalen. Jag vill inte att vi någonsin mer kan beskyllas för att ha glömt bort jobben, att vi glömt bort arbetslinjen, sa Mona Sahlin.
Hemläxan för dagen består i att fatta beslut om en ny inriktning för den socialdemokratiska jobbpolitiken. Rapporten till rådslaget innehåller 124 förslag till stor del inriktade på entreprenörskap och småföretagande.

Mona Sahlin talade om att förslagen innebar en hel del politiska förflyttningar. Det ska handla om entreprenörer – inte bara om storföretag, om tjänstesektorn – inte bara om industrin, om jobbskapande – inte bara om jobbvärnande, och om förändringstrygghet – inte bara om inkomsttrygghet.
Att de har ett så starkt fokus på företagarna kommenterade Mona Sahlin så här:
– Konstigt nog uppfattas det fortfarande av en del som kontroversiellt. Förslagen innebär ett stort kliv bort från en del gamla fördomar.

Förutom entreprenörskapet talade Mona Sahlin också mycket om utbildning, trygghet och förändring. På frågan hur man skapar trygghet i förändring hade Mona Sahlin tre svar: utbildning, utbildning och utbildning.
Det räcker alltså inte med en hög a-kassa, fortsatte hon, det måste till mer:
– Det hjälper inte med 80-procents a-kassa om det inte går att få de nya jobben. Vi måste både slåss för den höga a-kassan och rätten till en chans till.

Sahlin poängterade också att det i sammanhanget är viktigt att tala om plikt. Hon talade i näst intill allianstermer om att ta ansvar i arbetslivet efter den egna förmågan och att alla som kan måste vara med och bidra.
– Vi ska stå för en politik som är jobbskapande och inte bara jobbvärnande, sa Mona Sahlin.
Sen eftermiddag sammanträder socialdemokraternas partistyrelse för att ta ställning till förslagen för en ny jobbpolitik.

(Fler texter kommer under dagen.)