I höst tar socialdemokraterna steg två i jobbpolitiken. Då ska de fatta beslut om hur politiken för ”Det skapande arbetslivet” och ”En starkare arbetslinje” ser ut när den omformulerats för 2000-talet.

På en enda punkt har socialdemokraterna varit tydliga med vad de vill inför valet 2010. A-kassan ska återställas.
Men det är ett löfte som inte är helt oproblematiskt, poängterade Sven-Erik Österberg under en workshop på jobbrådslaget. Man måste bygga en försäkring som får löntagare att vilja komma tillbaka till den. Han menade att det är lätt att säga att 80 procent av arbetstagarna ska ha 80 procent av sin lön, men att det finns ett jätteåtagande under det.
Det handlar bland annat om ersättningsnivåer och längden på försäkringen.
– Vi har forskningen lite grann emot oss när det gäller höga ersättningsnivåer. Det finns fakta som visar att det kan leda till längre arbetslöshet, och hur vi hanterar det där blir en stor fråga, säger Sven-Erik Österberg.

Österberg talade också om planerna på en kompetensförsäkring som de tänkt att arbetsmarknadens parter ska ansvara för med visst tillskott från statskassan. Grundtanken är att människor ska få ”en chans till” sa Österberg.