Efter förra årets dramatiska konflikt mellan ägarna till Fenix Park och Kommunal om löner och arbetsvillkor för de anställda, meddelade ägarna att de var trötta på allt och skulle sälja. Kommunal är nu i tvist med gården av tre orsaker. Arbetstider, löner och mbl – medbestämmandelagen för att de vägrar förhandla.
– De tänkte sälja men nu har de ändrat sig igen för andra gången och tänker fortsätta, säger Tommy Nilsson, sektion 43 Skåne.
– Men vi vill inte ge oss. Blockaden fortsätter om Kommunals förbundsstyrelse vill det. Vi har ju inga medlemmar där i år. Men säger Kommunal ja, tänker vi vara på plats vid infarten vid lägerbytena på lördagar.

Ägarna Georg och Majken
Hultgren vägrar att diskutera uteblivna löner för sammanlagt åtta flickor för arbete under juni, juli och augusti förra året.
Kommunal engagerade sig efter att flera av dem blivit medlemmar och konstaterade efter att ha studerat flickornas arbetstidsscheman, att arbetsgivarna också brutit mot arbetstidslagen.
Kommunal gjorde anmälan till Arbetsmiljöverket som i sin tur gjorde en polisanmälan mot Fenix för lagbrott. Georg Hultgren visade i svar till verket att flickorna haft gott om tid för vila och aldrig arbetat mer än åtta timmar om dagen.
– De exakta summorna har jag inte klart för mig nu, men det rör sig om över 100 000 kronor som våra medlemmar inte har fått ut, säger Ulf Hansson, vice ordförande för Kommunals sektion 43, teknik, djur och natur i Kristianstad.

Stämningsansökan lämnades in till Kristianstads tingsrätt av Annika Ewerblad, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd i slutet av april. Där konstateras att Fenix Park, som bedriver rid- och konferensverksamhet vägrar diskutera uteblivna löner.
Och som grädde på moset kommer nu också förhandlingsvägran. Den 28 november förra året skickade Kommunal en lönefordran i ett rekommenderat brev till Fenix Park. När det inte löstes ut åkte två ombudsmän ut till företaget den 19 december för att personligen överlämna ett brev med samma lydelse.
Fenix Parks ägare Georg Hultgren svarade dagen efter
att lönekraven var ”befängda påståenden”.
Ägarna vägrar svara på frågor från Kommunalarbetaren och övrig massmedia.