Uppåt 15 anställda förlorar jobbet när Nacka drar in tillståndet för Nacka Saltsjö Hemtjänst AB. Företaget sägs ha fuskat med bland annat tidsredovisningen.

Eva Tobiasson, undersköterska i Haninge, höll på att byta jobb och provjobbade ett kvällspass för Nacka Saltsjö Hemtjänst AB. I en mejlväxling med ägaren fick hon efteråt klart för sig att företaget drog bort restiden mellan kunderna från hennes lön.  
– Jag trodde inte mina ögon. Om jag jobbar mellan fyra och halv elva försvinner kanske en timme i resor – och det skulle jag inte få betalt för! Hur kan sådana företag godkännas av kommunen?

Eva och en annan anställd var hemma hos fler än 15 kunder – gamla människor – under kvällspasset. De bredde kvällsmackor, hjälpte människor med toalettbestyr, att tvätta sig och komma i säng.
Mellan besöken hos de gamla, gick det åt tid att köra bil, hitta parkeringsplats och gå på gångvägar och i trappor.

På tisdag den 13 maj fattar kommunens social- och äldrenämnd beslut om att dra in sin auktorisation av företaget från 1 juni.
Men skälet är inte att de anställda luras på lön, det är inget som kommunen lägger sig i, inte heller om det saknas kollektivavtal. Istället handlar det om att både kunder (de gamla) och kommunen förts bakom ljuset.
– Vi fick tips som ledde till en särskild granskning under våren, berättar kommunens äldreomsorgschef Greger Bengtsson. När tidrapporter från kunderna togs in kunde man se att det inte stämde. Samma anställda hade varit hos olika kunder under samma tid. Kunder fick alltså inte den tid som de hade rätt till och som företaget tog betalt för.

Ersättningen är 342 kr per timme för hemtjänst på kvällen.
Bristerna i företaget gällde också annat, som att de anställda inte bar synlig legitimation.
– Och samtidigt tänkte ägaren dra av på lönen för gång- och restid, säger Eva Tobiasson. Jag kan ryta ifrån, jag har 35 års erfarenhet från vården, har utbildning och är med i facket. Men hur lätt är det för den kvinna som var med mig den kvällen, som är från Sydamerika, som inte är med i facket och som är rädd att förlora jobbet?

Birgitta Norström på Kommunals sektion i Nacka är inte förvånad över det Eva Tobiasson berättar.
– Det här förekommer på fler företag där det inte finns kollektivavtal, det får vi höra. Men de anställda är rädda, de vågar inte berätta om det öppet, som Eva, säger hon.

Mirja Föhr som äger Nacka-Saltsjö hemtjänst AB är upprörd och tillbakavisar beskyllningarna från kommunen och facket:
– Mina kunder och anställda är oroliga. Jag har drivit företaget sen hösten 2004 och har inte gjort några fel. Jag kommer att överklaga. Och uppgifterna om restiden och lönen måste vara ett missförstånd.

Bakgrund

På Nacka kommuns hemsida finns femtio auktoriserade (godkända) företag att välja på för den som fått rätt till hemtjänst. Kommunal Stockholm har i en granskning upptäckt en rad brister hos flera av dem, bland annat är flera av dem inte momsregistrerade, trots att de erbjuder hushållsnära tjänster som är momspliktiga. Det gällde också detta företag.
Kommunen har nu lämnat över uppgifterna om företaget till Skattemyndigheterna, och överväger att göra en större granskning av ytterligare ett företag.