I veckan som gick debatterade riksdagen regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. En handlingsplan behövs verkligen eftersom mäns våld mot kvinnor och barn inte har minskat, trots bättre kunskaper och stöd till våldsutsatta kvinnor. Förra året anmäldes över 26 000 fall av kvinnomisshandel och över 4 700 våldtäkter. Forskning visar att det är ungefär 10-20 procent av alla fall som anmäls. Varje år dödas i genomsnitt 17 kvinnor av en närstående man.

Mäns våld mot kvinnor handlar om alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Det förekommer i alla samhällsklasser och i alla åldersgrupper. Men ingen av de 56 konkreta åtgärdspunkterna inriktas på bättre stöd till våldsutsatta äldre kvinnor. Detta trots att vi vet att äldre kvinnor kan vara extra utsatta när de blir beroende av hjälp och stöd från den de lever med.

Det finns goda exempel inom äldreomsorgen där personalen får redskap att våga se, våga lyssna och våga fråga för att sedan veta hur de ska agera. I Lundby stadsdelsnämnd i Göteborg utbildas undersköter­-skor, chefer och biståndsbedömare i mäns våld mot kvinnor. Det finns konkreta riktlinjer hur man ska agera och frågan diskuteras regelbundet på arbetsplatsträffar. Den bästa utbildning vi fått, sa personalen när vi träffade dem.
I Lilla Edet finns mäns våld mot äldre kvinnor med som en av Kompetensstegens satsningar. Handledare utbildas som ska sprida kunskap till övrig personal. Ett ”våga fråga-kort” har tagits fram. Mycket engagerade visade personalen upp sitt arbete på Göteborgsregionens Mötesplats för äldreomsorg för några veckor sedan.

Det är dags för ansvariga ministrar Maria Larsson och Nyamko Sabuni att våga se att också äldre kvinnor är våldsutsatta. Här behövs konkreta åtgärder. Med kunskap och riktlinjer kan äldreomsorgens personal göra stor skillnad för bättre stöd till utsatta kvinnor.

Eva Olofsson, riksdagsledamot (v)

Lena Olsson, riksdagsledamot (v)