SVAR: Utifrån dina uppgifter är det svårt svara exakt på om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor och om ditt företag påverkar eventuell ersättning från a-kassan eller inte. Har du tidigare varit i aktivitetsgarantin är det dock troligt att du inte klarar ett nytt arbetsvillkor. Därmed har du inte rätt till ersättning från arbetslöshetskassan, utan då blir det i stället troligen ersättning i form av aktivitetsstöd från försäkringskassan. Du bör kontakta a-kassan för att höra vad som gäller för dig.