Det är bra att ni hör av er med synpunkter och det gör mig bedrövad att det kan se ut som ni beskriver det från era arbetsplatser.
Jag vill inte förneka någonting, så signaturen Ellinor har en förutfattad mening där. Självklart är det så att många upplever att de inte hamnat på rätt arbets-plats i livet.
Dock har man ändå gjort ett val och i och med det bör man väl försöka göra bästa möjliga av situationen.
Syftet med samtalen är i grunden positivt. De är tänkta att hjälpa medarbetaren att utvecklas på jobbet och ger möjlighet till att påverka arbetsplatsen.
När jag läser era inlägg drar jag slutsatsen att ni inte har en bra dialog med era chefer, vilket står i motsatsställning till idén med samtalen. Precis som signaturen BM beskriver det.
Huruvida man måste delta i samtalen eller inte varierar från arbetsplats till arbetsplats, beroende på hur de lokala avtalen ser ut.
Jag tycker alltså att ni bör ta kontakt med era respektive sektioner för att få hjälp att gå igenom hur överenskommelserna ser ut vad gäller era medarbetarsamtal. Ni kan också få hjälp att ta fram en annan typ av frågor i formulären.
Kort sagt, om man vill ”slippa” de här samtalen avsäger man sig också en möjlighet att påverka och riskerar att göra sig till offer. Och medarbetar/utvecklingssamtal fungerar faktiskt bra på många arbetsplatser.